Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

МОН РОЗРОБИЛО РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ – ПРОЄКТИ МОЖНА ПОДАТИ НА РОЗГЛЯД ДО 30 КВІТНЯ

 

 

Структурні компоненти модельної навчальної програми, її зміст і процедура надання грифа – про це йдеться у методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України для потенційних авторів та укладачів модельних навчальних програм для базової середньої освіти.

19 лютого 2021  року було затверджено Типову освітню програму для 5-9 класів Нової української школи. Документ містить, зокрема, перелік модельних навчальних програм. МОН пропонує потенційним авторам долучитись до їхнього розроблення.

Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання, зміст предмета або інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів та учениць. Така програма розробляється на основі Державного стандарту базової середньої освіти.

Щоби проєкт модельної навчальної розглянули для надання грифа, до Інституту модернізації змісту освіти до 30 квітня 2021 року необхідно подати такі документи:

  • лист-клопотання, у якому зазначити назву проєкту модельної навчальної програми, авторів, їхні місця роботи, посади, наукові ступені, вчені звання (за наявності), контактний телефон та електронну пошту;

  • два примірники проєкту в паперовому вигляді, а також електронна версія у форматі pdf на диску чи флеш-накопичувачі;

  • інші документи за бажанням заявника.

Згідно з Порядком надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, пропозиції щодо грифування модельних навчальних програм надають експертні комісії на підставі висновків комплексної експертизи. Кінцеве рішення щодо надання грифа приймається Міністерством освіти і науки. 

Проєкт модельної навчальної програми має містити наступні обов’язкові структурні компоненти.

  1. Вступна частина – пояснювальна записка, в якій визначено основні положення щодо ролі та значення предмета або інтегрованого курсу: його мету, завдання, принципи, пріоритети викладання, структуру, шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу.

  2. Основна частина, у якій викладено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів та учениць за роками навчання, пропонований зміст предмета або інтегрованого курсу та види навчальної діяльності.

  3. Прикінцеву частину додають за потреби. У ній можуть бути запропоновані форми оцінювання результатів навчання, використання засобів навчання, додаткові компоненти тощо.

Якщо модельна навчальна програма реалізує лише частину обов'язкових результатів навчання з певної освітньої галузі, то вона, за можливості, має містити посилання на інші програми, у поєднанні з якими вона охоплюватиме всі результати з цієї галузі. З усіма рекомендаціями для авторів можна ознайомитись за покликанням на сайті МОН.« повернутися до списку оголошень