Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

«Україна – це ми»

  
  В  період дошкільного ди¬тинства закладаються основи свідомості й самосві¬домості, а також ті риси характеру, які й визначати¬муть особистість, цей вік має виключне значення для патріотичного виховання. Уже з перших днів жит¬тя особистість дитини формується під впливом ма¬теринської мови, колискової пісні, бабусиної казки. Підростаючи, дитина бере участь у народних свя¬тах і обрядах, засвоює народні пісні, залучається до процесу народної творчості, переймаючи досвід по¬передніх поколінь рідного народу. Дитина усвідом¬лює суспільні цінності, починає керуватись у своїй поведінці моральними нормами. Цей час є найспри¬ятливішим для формування в неї першооснов наці¬ональної самосвідомості.
 З нагоди Дня Соборності 22 січня в ясла-садку пройшли тематичні заняття у другій молодшій та старшій групі. Метою проведення стало закріплення та розширення знань про Україну, як територію, на якій проживають українці, що мають свою культуру, звичаї, мову; прищепити дітям насамперед любов до рідного краю, до землі своїх предків, до рідної мови, оселі, до батьківщини, почуття гордості за свій народ, повагу до національної культури. 
 « повернутися до списку новин