Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

ПОРТРЕТ ІДЕАЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ ОЧИМА УКРАЇНЦІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАННЯ

Нещодавно завершилось опитування для вчителів і батьків учнів щодо їхніх очікувань від сучасних педагогів. Опитування відбулось у межах національної кампанії «Класний вчитель» і проводилося за сприяння Міністерства освіти і науки України.

В опитуванні взяли участь 642 респонденти з усіх областей України, які самостійно відносили себе до умовних груп батьків (мають дитину шкільного віку) чи вчителів (я вчитель; я вчитель і маю дитину шкільного віку; в моїй сім’ї є вчителі). 

Опитуваним запропонували сформувати портрет ідеального вчителя, обравши найважливіші компетентності, якими той має володіти. Ці компетентності, зокрема, закладені в новий професійний стандарт вчителя, який був затверджений наприкінці 2020 року.

Загалом, на думку більшості опитаних українців, учитель має надихати, розуміти та поважати учнів, уміти розкривати їхній потенціал і бути відкритим до спілкування та постійного самовдосконалення. 

Бачення ідеального педагога батьками і вчителями здебільшого сходиться. Проте є і невеликі відмінності в очікуваннях. Так, учителі його головною рисою вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів. За результатами опитування компетентності ідеального педагога ранжовані від найбільш до найменш очікуваних.

Ось такий портрет сучасного вчителя, очікуваний батьками: 

 • повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх – 72%? 
 • вміння зацікавити навчанням, надихати учнівство – 70%?
 • розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%? 
 • здатність розкривати учнівський потенціал – 51%?
 • комунікабельність, відкритість до спілкування – 48%?
 • терплячість та самоконтроль – 43%?
 • турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%?
 • оригінальний стиль викладання – 33%? 
 • вміння розв’язувати конфлікти – 31%? 
 • досконале знання свого предмета – 30%? 
 • вимогливість до учнівства – 22%. 

Респондентам також пропонувалося оцінити вплив кожного з учасників освітнього процесу на запровадження нових стандартів навчання від 1 (незначний вплив) до 5 (визначальний вплив). За результатами більшість із них дійшли висновку, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – шкільні адміністрації. Найменший вплив, на думку респондентів, мають батьки та представники громадськості. 

Повний  рейтинг впливовості учасників освітнього процесу:

 • вчителі – 2 570 балів;
 • адміністрація школи – 2 413 балів;
 • Міністерство освіти і науки України – 2 204  бали;
 • учнівство – 2 170 балів;
 • батьки – 2 035 балів;
 • громадськість – 1 694 бали.

Під час опитування респондентам пропонувалося оцінити важливість завдань, що стоять перед школою. 

Оцінки вчителів та батьків повністю збіглися. Пріоритетними вони визнали комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.

Загальний рейтинг завдань школи за результатами анкетування: 

 • комфортне та безпечне перебування учнівства в школі?
 • психологічний розвиток дитини (мислення, мовлення, увага, уява)?
 • отримання учнівством емоційного задоволення від навчання?
 • становлення дитини як особистості (соціалізація, формування громадянських компетенцій тощо)?
 • розвиток м’яких навичок (робота в команді, пошук спільних рішень, лідерські здібності, комунікабельність тощо)?
 • опанування навчального змісту, формування знань з предметів (hard skills)?

Учасникам опитування пропонувалося визначити затребувані компетентності вчителя, залежно від завдань, які перед ним стоять.

Найбільш визначальними для створення безпечного й здорового освітнього середовища респонденти – і батьки, і вчителі – визначили одні і ті самі компетенції:

 • забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі?
 • турботу про здоров’я та емоційний стан учнів? 
 • вміння організувати освітній простір, що надихає. 

Різниця між цими групами полягає лише в тому, що головним для вчителів є забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі (74%), а для батьків – турбота про здоров’я та емоційний стан учнів (63,3%). 

Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня обидві групи респондентів назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно.  Іншими визначальними компетенціями стали:

 • орієнтація на вікові та індивідуальні особливості дитини (56% батьків та 56% вчителів)?
 • творчий підхід до навчального процесу (50% батьків та 55% вчителів)?
 • організація ефективної взаємодії учнівства в колективі, спонукання їх до співтворчості (47% батьків та 58% вчителів).

У жодному освітньому середовищі немає місця булінгу та конфліктам. Так думають і батьки, і вчителі. Щоб запобігти їх появі, педагог повинен:

 • поважати кожну дитину (72%)? 
 • володіти навичками профілактики таких проявів (58%)?
 • вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).

Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.

Бачення і вчителів, і батьків зійшлося також щодо іншого важливого завдання – налагодження вчителями партнерських відносин з учасниками освітнього процесу, де основні визначальні компетентності:

 • комунікабельність – 64%?
 • вміння вирішувати конфлікти – 63%?
 • відповідальність, терплячість та самоконтроль – 60%. 

Найголовнішими навичками педагогів у контексті впровадження інновацій у навчальному процесі є:

 • бажання та прагнення вчителів до розвитку, а саме здатність навчатись впродовж життя – 70%?
 • використання творчого підходу до викладання – 65%?
 • готовність до змін – 63%.

Опитування відбулося за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Програми ЄС «Прямуємо разом» і проєкту «Навчаємося разом» у межах комунікаційної кампанії «Нове покоління вчителів» за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Довідково.

Опитування не є соціологічним, оскільки неможливо було забезпечити контроль за вибіркою. Воно проводилось методом анонімного анкетування, посилання на яке поширювалось на різних інтернет-майданчиках та в соціальних мережах. Відповідно, результати представляють думку користувачів інтернету. 

Мета опитування – допомогти зрозуміти, чого українці очікують від учителів, якими саме компетенціями та якостями, на їхню думку, ті мають володіти, а також встановити, якою мірою педагоги впливають на впровадження нових стандартів навчання порівняно з іншими учасниками освітнього процесу.« повернутися до списку новин