Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

УДОСКОНАЛЕНО МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ ТА ПОЗАПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК У ШКОЛАХ

 

 

     МОН внесло зміни до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти та затвердило Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти. Відповідний наказ МОН від 30 квітня 2021 року № 493 «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 року за № 809/36431, 810/36432.

Зміни врегульовують можливість проведення інституційного аудиту під час карантину або інших надзвичайних обставин. Окремі процедури аудиту (опитування, спостереження за проведенням уроків, вивчення документації школи) можуть проводитися дистанційно. Решта процедур проводитимуться після припинення карантинних обмежень.

Водночас загальна тривалість роботи експертної групи у школі не збільшується (10 робочих днів, а в школах, у яких кількість вчителів до 50 осіб, – 5 робочих днів). Якщо карантин встановлено, коли експертна група вже почала роботу в школі, може бути прийнято рішення про тимчасове призупинення аудиту. Строки поновлення роботи експертної групи погоджуватимуться з керівником і засновником школи.

Згідно зі змінами, експерти залучатимуться до проведення аудиту на підставі цивільно-правових договорів або направлятимуться у службове відрядження відповідно до законодавства про працю.

Процес проведення аудиту або окремі процедури можуть фіксуватися засобами аудіо-, фото- та відеофіксації. Про це експертна група, керівник і представник засновника школи попереджаються перед початком аудиту.

Також змінами затверджено нову форму акта, в якому фіксуватимуться результати перевірки дотримання закладом освіти вимог законодавства. Державна служба якості освіти України та її територіальні органи зобов’язані розміщувати на своєму вебсайті нормативно-правові акти, дотримання вимог яких перевіряється під час аудиту.

Крім того, критерії та індикатори оцінювання діяльності закладів освіти доповнено тими, що пов’язані з організацією дистанційного навчання:

  • частка вчителів, які застосовують цифрові технології для організації дистанційного навчання; 
  • чи використовуються електронні освітні платформи; 
  • форми організації освітнього процесу, які застосовуються під час дистанційного навчання.

Згідно з Порядком проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти, позапланова перевірка є заходом державного нагляду (контролю) у сфері освіти. Її проведення передбачено Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

Позапланові перевірки мають на меті забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти, додержання школами вимог освітнього законодавства. Учні та батьки можуть розраховувати на захист їхніх освітніх прав та інтересів. Школи стимулюються удосконалювати свою діяльність для забезпечення якісної освіти та освітньої діяльності. Водночас для забезпечення автономії школи під час перевірки передбачено низку обов’язкових правил, яких мають дотримуватися органи перевірки.

Порядок передбачає, що підставою для проведення перевірки є: 

  • звернення фізичної особи про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її правам;
  • необхідність перевірки виконання розпорядження про усунення порушень, виданого за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю);
  • звернення освітнього омбудсмена.

Перевірки проводитимуть Державна служба якості освіти України та її територіальні органи. Строк проведення перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а в школах, в яких кількість вчителів до 50 осіб, – 5 робочих днів. Перевірка проводитиметься лише в робочий час, встановлений правилами внутрішнього розпорядку школи.

Оскільки перевірка є позаплановою і пов’язана з фактом порушення, вона не передбачає попереднього повідомлення школи про її проведення. Але перевірка проводитиметься у присутності директора школи. Процес проведення перевірки може фіксуватися засобами аудіо-, фото- та відеофіксації. Про це комісія, керівник і представник засновника школи попереджаються перед початком перевірки. Результати перевірки фіксуватимуться в акті, форму якого затверджено Порядком.

Якщо директор школи не погоджується з актом, він може надати до нього зауваження. Також в акті він оцінює роботу комісії (чи дотримувалася комісія законодавства під час перевірки). Якщо виявлено порушення законодавства, видаватиметься розпорядження про їх усунення. Розпорядження є обов’язковим до виконання (за його невиконання особа притягається до адміністративної відповідальності).

Також Порядком передбачено, що Державна служба якості освіти України та її територіальні органи мають розміщувати на своєму офіційному вебсайті:

  • нормативно-правові акти, дотримання вимог яких перевіряється в школах;
  • акти перевірок шкіл; 
  • розпорядження про усунення порушень.

У такий спосіб забезпечується прозорість перевірок. Школам заздалегідь відомо, з яких питань проводяться перевірки. Заявники, які скаржилися на порушення, можуть ознайомитися з результатами перевірок. Громадськість може відслідковувати, чи дотримуються конкретні школи освітнього законодавства і чи усувають вони допущені порушення.« повернутися до списку новин