Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

   Великокопанівська сільська рада  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

  1. Директора Великокопанівської ЗОШ I-III ступенів Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області.

  2. Директора Абрикосівської ЗОШ I-III ступенів Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області

   Найменування і місцезнаходження закладів освіти

  1. Великокопанівська загальноосвітня школа I-III ступенів Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області; вул. Андреєва,16 , с. Великі Копані, Олешківський район, Херсонська область.

  2. Абрикосівська загальноосвітня щкола I-III ступенів Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області; вул.. Центральна,3 с-ще Абрикосівка, Олешківський район, Херсонська область.

   Найменування посади та умови оплати праці – директор закладу загальної середньої освіти. Посадовий оклад, надбавки та премії  встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників  на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про  впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. №102 (зі змінами та доповненнями).

   Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти – керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту  ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років , організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоровя, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір  та визнана переможцем.

   Перелік документів для участі у конкурсі. Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); копія паспорта громадянина України, копія документа про вищу освіту (із додатком, що є його невідємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково - педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання ; довідка про відсутність судимості; довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

   Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість. Конкурсний відбір проводитиметься поетапно: подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам; приймає рішення про допущення та / або недопущення до участі в конкурсі; оприлюднює на офіційному веб сайті засновника перелік осіб, допущених до участі в конкурсному відборі; організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої  освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу; 10 червня 2021 року у приміщенні Великокопанівської сільської ради (с. Великі Копані, вул.. Карла Маркса, 79) відбудеться конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Абрикосівської ЗОШ I-III ступенів Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області; 11 червня 2021 року  у приміщенні Великокопанівської сільської ради (с. Великі Копані, вул.. Карла Маркса, 79) відбудеться конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Великокопанівської ЗОШ I-III ступенів Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, антикорупційного законодавства, Конституції України; перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору - оприлюднення результатів конкурсного відбору на офіційному веб сайті.

Укладання трудового договору(контракту) з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти -протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення. 

   Прізвище, імя,  дата прийому документів, номер телефону, адреса, адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:  начальник  відділу освіти   Великокопанівської сільської ради Шушко Тетяна   з 29.04.2021 р. по 26.05.2021 р.  за адресою: с. Великі Копані, вул.. Карла Маркса, 58-А/2; (0552)48-5-19; osvita_kopani@ukr.net