Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

Звіт директора ЗДО «Пурпурова квітка»Т.О.Шараєвої

Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом ясла-садку, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, нормами харчування для дошкільних закладів, затвердженими Кабінетом Міністрів України а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 
Дошкільний навчальний заклад працює з 7.15 – до 17.15 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10 годинним перебуванням дітей.
Навчальний рік у дошкільному закладі почався 1 вересня і закінчився 31 травня наступного року. З 1 червня у дошкільному закладі почався літній оздоровчий період.
Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складався на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи був схвалений педагогічною радою закладу, погоджений з відділом освіти Великокопанівської сільської ради. 
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 96 місць, в 2018/2019 н.р. виховувалися 60 дітей дошкільного віку. 
Групи укомплектовані за віковими ознаками.
У дошкільному закладі функціонує 3 групи для дітей дошкільного віку – 1 – для дітей раннього віку (16 дітей), 2 – садові групи середня 21 дітей, старша 23 дітей).
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Кадрове забезпечення
Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. 
Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 19 працівників: - 12 обслуговуючого персоналу,1 – медичний працівник, 6 – педагогів, із них 4 вихователя та музичний керівник.
З вихователів 1 має вищу освіту та кваліфікаційну категорію «Спеціалист 1 категорії», 1 неповну вищу освіту, 2 базову вищу, 
Реалізація освітніх програм
Планування роботи ДНЗ здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу. 
Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого педагогічного досвіду. 
Колектив працював за програмою «Дитина». Крім комплексних програм продовжували впроваджувати парціальну програму національно-патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина». 
У ясла-садку ведеться гурткова робота з музичного напрямку «Співоча квіточка», керівник – музичний керівник Лящук Т.М., про результати роботи доповіла на травневій педагогічній раді. 
Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.
У дошкільному закладі проводились заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.
Система роботи з БЖД включає роботу у трьох напрямках: працівники, діти, батьки. Було проведено:
З працівниками: інструктажі та сезонні накази з БЖД; педагогічні наради; колективні перегляди; облаштування в групах куточків безпеки; консультації; анкетування; складання анкет для моніторингу роботи з БЖД у сім'ї; організація тижнів безпеки; розроблення сценаріїв до святкових заходів.
З дітьми: тематичні заняття; читання художньої літератури; моделювання ситуацій; дидактичні, рольові та рухливі ігри; бесіди та малювання за мотивами казок та виставки дитячих робіт; тематичні розваги – лялькова вистава «Котик і півник», КВК у старшій групі «Зелений вогник»; розвага для дітей «У гості до бабусі» з елементами драматизації; настільний театр для середньої групи «Кицьчин дім»; проведення Тижнів Безпеки; тренувальні вправи.
З батьками – загальні та групові батьківські збори; оформлення інформаційних стендів та куточків з БЖД; консультації; участь батьків у тематичних розвагах, спортивних святах, залучення до проведення днів здоров'я, тижнів безпеки; допомога у створенні ігрового простору, куточків безпеки; анкетування; 
Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, виставки дитячих малюнків та поробок у групах, спільних робіт з батьками та вихователями згідно річного плану роботи.
Вихователі закладу продовжують впроваджувати в освітньо – виховний процес елементи інноваційної технології «ТРВЗ» для логіко-математичного та мовленнєвого розвитку, та «Морально-етичне виховання за В.О.Сухомлинським» 
Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.
Організація харчування у дошкільному закладі, медичного обслуговування вихованців .
Одним з приорітетних напрямків дошкільного закладу є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. 
Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я. Діти одержують 3 разове харчування при 10 годинному перебуванні в ДНЗ, вартість харчування складає 21 та 26 грн.
Також здійснюється контроль за якістю продуктів харчування та отриманої сировини. Комісія з бракеражу приймає продукти лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних стандартів. 
У нас працює кваліфікований медичний персонал та кухарі. За звітний період грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей, порушення технології приготування їжі не було. 
Замовлення продуктів та їх завезення здійснюється ЧП «Худенко». Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток. 
З метою профілактики простудних захворювань та оздоровлення дітей, в їжу вживалися сира цибуля, часник, фрукти та овочі також використовували нетрадиційні методи оздоровлення такі як аромотерапія.
Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями районної лікарні, про що свідчать записи у дитячих справах. Медсестрою ведеться облік та аналіз захворюваності.
Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводилася через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей із дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводилась консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. 
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. 
З метою профілактики простудних захворювань та оздоровлення дітей, в їжу вживалися сира цибуля, часник, фрукти та овочі також використовували нетрадиційні методи оздоровлення такі як аромотерапія.
Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями районної лікарні, про що свідчать записи у дитячих справах. Медсестрою ведеться облік та аналіз захворюваності.
У літній оздоровчий період медична сестра контролювала: 
- дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; 
- стан обладнання інвентарю та забезпечували контроль: 
- дотримання розпорядку дня; 
- денний сон дітей відповідно до їхнього віку; 
- збалансоване, вітамінізоване харчування; 
- контроль за руховою активністю дітей; 
- дотримання впродовж дня повітряного та водного режимів; - дотримання вимог до одягу та взуття при перебуванні дітей у приміщеннях та на майданчиках;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог на території закладу.
Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводилася через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей із дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводилась консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. 
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. 
Система роботи закладу щодо попередження травматизму, дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних вимог.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.
Двічі на рік проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності, метою якого є виховання в учасників навчально-виховного процесу свідоме і обов'язкове виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності, в умовах надзвичайних ситуацій, формування навичок безпечної поведінки в різних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводились евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Управлінська діяльність

Формами самоуправління у дошкільному закладі є:
- Педагогічна рада
- Профспілковий комітет
- Батьківський комітет ДНЗ
Управлінські рішення та дії адміністрації ДНЗ були спрямовані на забезпечення виконання річних завдань:
- Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису та ефективна їх розстановка, розподіл педагогічного навантаження;
- Складання бюджетного запиту на 20182019 рік;
- Керівництво освітньо-виховним процесом в дошкільному закладі, контроль за проведенням різних форм роботи з дітьми:
- Організація роботи щодо охоплення дітей дошкільного та дітей 5-річного віку та облік дітей. У серпні складаються списки дітей дошкільного віку, які проживають на території села, двічі на рік дані уточнюються та доповнюються. 
- Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На прийомі у завідувача було 9 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід є працевлаштування, оформлення дитини до ДНЗ, допомога у проведенні свят у БК, допомога з організації денного сну в оздоровчому таборі.
- Організація роботи з батьками відбувалась через батьківський комітет ДНЗ та батьківські збори .

Організація роботи із сім'ями вихованців

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Для цього колектив організовував різні форми співпраці:
- Батьківські збори загальні «Про пріоритетні напрямки роботи ДНЗ у навчальному році», «Про підсумки роботи колективу та аналіз роботи за рік»;
- Індивідуальні консультації, бесіди «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей», «Виховання безпечної поведінки в сім'ї», «Психологічні умови адаптації дитини до школи», « Перші кроки в дитсадку. Адаптація дитину у ясла –садку» «Як розвивати мовлення наймолодших», та ін..;
- Виготовлення саморобок разом з дітьми;
- Спільні виставки:«Літній відпочинок», «Улюблені справи моєї дитини», «Традиції нашої сім'ї», «Щедра осінь», «Зимова ялинка», «Весна -веснонька , проекти: «Домашні улюбленці»,«Іграшки із сімейних колекцій», «Допоможи зимуючим птахам», участь у святах:«Свято осені», новорічні, весняні свята;
- Благочинні акції : «Чисте довкілля», «Червоний хрест»
- Спортивні розваги за участю батьків.

Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активнусоціальну позицію, протягом року брали участь у:
- Акції милосердя, організованою товариством Червоного хреста
- Акціях «Чисте довкілля»
- Проведенні свят, організованих сільським Будинком культури;
- Участь у проектах соціальної дії за підтримки британської ради, ГО «Активна жінка», працюємо над проектом для отримання грантів для фінансової підтримки розвитку ДНЗ – для музичної зали та лялькового театру..

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази

Матеріальне та фінансове забезпечення дошкільного закладу відбувалося з місцевого бюджету. 
Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом. 
За бюджетні кошти у 2018/2019 н.р. не було придбань, але був підведений інтернет.:

Силами колективу та за допомогою батьків виготовлено та оновлено ігрові розвивальні центри в усіх вікових групах.

Потребує капітального ремонту система каналізації та водопостачання, ремонт покрівлі, огорожі.
Залишається актуальним питання зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу, облаштування спортивного майданчика сучасним обладнанням з метою активізації рухової активності та розвитку основних рухів дітей.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.
За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. 
Вам, шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги у вихованні Ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, копіткої праці, бути для Ваших малят в усьому прикладом для наслідування, зичу Вам лише позитивних емоцій, щоб Ваші дітки – наші вихованці Вас тільки радували.
А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ДНЗ – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.